gardenium

  • Drukuj

gardenium jest miejscem edukacji w zakresie środowiska przyrodniczego. Uczniowie:

  • mają możliwość prowadzenia obserwacji i poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt,
  • badają za pomocą różnych przyrządów pomiarowych elementy przyrody nieożywionej np. skały i powietrze,
  • systematyzują wiedzę z zakresu ochrony przyrody i właściwego korzystania ze środowiska.