astronomicum

Pracownia astronomicum jest uniwersalnym, multimedialnym laboratorium astronomicznym. Celem pracowni jest poznawanie elementów astronomii poprzez zabawę. Prezentujemy informacje z zakresu astronomii i kosmologii. Uczniowie:

  • poznają budowę układu słonecznego,
  • poznają budowę i zasady działania przyrządów astronomicznych (lunety, lornetki, teleskopu),
  • używają aplikacji do poznawania gwiazdozbiorów na tabletach i komputerach,
  • prowadzą obserwacje astronomiczne Słońca i procesów na nim zachodzących (protuberancje, plamy - zajęcia dzienne) lub Księżyca, planet i innych obiektów astronomicznych (zajęcia wieczorne w OS Niwki),
  • próbują odpowiedzi na pytanie... Dokąd zmierza ludzkość? (podróże kosmiczne, stacje orbitalne, sondy kosmiczne).