electromagneticum

Pracownia electromagneticum to świat fizyki, oddziaływań elektrycznych i magnetycznych oraz energii. Uczniowie poznają i doświadczają:

 • zagadnień dotyczących prądu: prosty obwód elektryczny, przewodniki i izolatory, model dzwonka elektrycznego, układ zbudowany z klocków elektronicznych, model silnika i prądnicy;
 • zjawisk z kulą plazmową;
 • zagadnień z działu elektrostatyki: generator van der Graaffa, elektroskop, rurki ebonitowe i winidurowe, maszyna elektrostatyczna (iskra elektryczna - zjawisko pioruna);
 • zagadnień związanych z energią odnawialną: urządzenia na baterie słoneczne, grająca kartka, diody, latarka na dynamo, model elektrowni wiatrowej;
 • zagadnień związanych z magnetyzmem: modele magnesów (sztabkowy, podkowiasty oraz magnes neodymowy), ferrofluid (ciecz magnetyczna), ramka z opiłkami żelaza - pole magnetyczne, lewitujące magnesy.

mathemetrium

mathemetrum to miejsce, gdzie matematykę poznajemy... od zupełnie innej strony. Pokazujemy matematykę poprzez zabawę. Kształtujemy wyobraźnię przestrzenną, rozwijamy intuicję matematyczną i umiejętności logicznego myślenia, rozbudzamy ciekawość poznawczą i wyzwalamy twórczą aktywność...

 • składamy magiczne figury i bryły,
 • poznajemy szalone liczby,
 • "łamiemy" głowy... rozwiązujemy łamigłówki, tangramy - same matematyczne perełki,
 • logiczne gry i zabawy stają się proste,
 • uczymy dokonywania pomiarów m.in. długości i odległości, masy, czasu, temperatury, objętości i wielu innych wielkości.

Uczniowie doświadczają obliczeń zegarowych i powstawania brył obrotowych. Wszystko przedstawione w sposób przyjemny i atrakcyjny. Działania na ułamkach mogą być też świetną zabawą, kiedy wyjaśniane są na podstawie kawałków pysznej pizzy, a dzielenie i mnożenie są bardzo emocjonujące, kiedy wykonuje się je w formie zawodów grupowych z użyciem magicznego cylindra.

roboticum

roboticum to pracownia techniczna, w której uczniowie poznają świat programowania i robotyki...

 • samodzielnie programują czyli tworzą algorytmy dla mini robotów zbudowanych z klocków Lego WeDo,
 • obserwują efekty programowania różnych robotów (jeżdżących, strzelających, tańczących, domowych pupili i innych),
 • próbują swoich sił w sterowaniu robotami oraz odkrywają ich funkcje,
 • poznają różne zastosowania robotów w otaczającym nas świecie,
 • zapoznają się z zasadami działania robotów.

 

technologicum

W pracowni technologicum uczniowie poznają zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce. Zapoznają się z możliwościami:

 • oprogramowania rozszerzonej rzeczywistości - w jaki sposób obraz świata rzeczywistego łączy się z obrazem wygenerowanym komputerowo,
 • zastosowania robotów w życiu codziennym - sprzątająca "Kasia",
 • prezentacji obserwowanych przedmiotów życia codziennego - oglądanie wybranych próbek pod wizualizerem,
 • sterowania obrazem wyświetlanym na powierzchni podłogi - podłoga interaktywna,
 • "zawieszenia" światła w przestrzeni - folia projekcyjna

oraz poznają 

 • zasady działania skanera i drukarki 3D,
 • edukacyjną wartością gier dla dzieci i młodzieży - gry edukacyjne na monitorach dotykowych,
 • zastosowanie wyświetlaczy LED w życiu codziennym oraz możliwością ich programowania.

astronomicum

Pracownia astronomicum jest uniwersalnym, multimedialnym laboratorium astronomicznym. Celem pracowni jest poznawanie elementów astronomii poprzez zabawę. Prezentujemy informacje z zakresu astronomii i kosmologii. Uczniowie:

 • poznają budowę układu słonecznego,
 • poznają budowę i zasady działania przyrządów astronomicznych (lunety, lornetki, teleskopu),
 • używają aplikacji do poznawania gwiazdozbiorów na tabletach i komputerach,
 • prowadzą obserwacje astronomiczne Słońca i procesów na nim zachodzących (protuberancje, plamy - zajęcia dzienne) lub Księżyca, planet i innych obiektów astronomicznych (zajęcia wieczorne w OS Niwki),
 • próbują odpowiedzi na pytanie... Dokąd zmierza ludzkość? (podróże kosmiczne, stacje orbitalne, sondy kosmiczne).

humanicum

 

humanicum to pracownia poświęcona budowie i funkcjonowaniu ciała człowieka oraz wzajemnym zależnościom pomiędzy poszczególnymi układami wewnętrznymi organizmu. Uczniowie wykonują proste zadania i eksperymenty. Największy nacisk kładzie się na omówienie i ćwiczenia praktyczne związane ze zmysłami człowieka np.:

 • rozpoznawaniem zapachów,
 • mieszaniem barw,
 • wyjaśnieniem mechanizmów tworzenia animacji

Przeprowadzamy również podstawowe obserwacje mikroskopowe.

gardenium

gardenium jest miejscem edukacji w zakresie środowiska przyrodniczego. Uczniowie:

 • mają możliwość prowadzenia obserwacji i poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt,
 • badają za pomocą różnych przyrządów pomiarowych elementy przyrody nieożywionej np. skały i powietrze,
 • systematyzują wiedzę z zakresu ochrony przyrody i właściwego korzystania ze środowiska.