Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży

Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży (wielodniowe, np.: dziecięca akademia, programowanie robotów, zajęcia muzyczne i inne formy) trwające 18-24 godziny lekcyjne, organizowane w pracowniach Zaczarowany Świat na ul. Dubois. Dziennie przewidziano 4-5 godzin lekcyjnych dla grupy liczącej maksymalnie 15 uczniów.

Koszt zajęć obliczany wg kosztorysu
(np. dla grupy 15 uczniów zajęcia 20-godzinne, 4-dniowe - koszt udziału 1 ucznia 77,66 zł)

Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem w godzinach popołudniowych lub w soboty. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego.