Zajęcia astronomiczne z obserwacjami 2-dniowe z noclegiem i wyżywieniem

  • Drukuj

Zajęcia astronomiczne z obserwacjami, 2 dniowe z noclegiem i wyżywieniem organizowane w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach, trwające 8 godzin lekcyjnych (po 4 każdego dnia) dla grupy maksymalnie 15 uczniów prowadzone w pracowni astronomii oraz w obserwatorium astronomicznym.

Koszt zajęć obliczany wg kosztorysu (np. dla grupy 15 uczniów - koszt 1 ucznia wynosi 101 zł)

Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Przyjazd grupy w godzinach popołudniowych 1 dnia, zajęcia w pracowni astronomii i obserwacje nieba, drugiego dnia zajęcia w pracowni astronomicznej i obserwacje Słońca. Zakończenie zajęć o godzinie 13.30. Opiekunowie towarzyszą swoim uczniom w trakcie zajęć i warsztatów. Wraz z z Animatorami czuwają nad bezpieczeństwem uczniów.