Zajęcia astronomiczne z obserwacjami

Zajęcia astronomiczne z obserwacjami, poranne lub popołudniowo-wieczorne bez noclegu organizowane w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach, trwające 4 godziny lekcyjne, dla grupy do 25 uczniów prowadzone w pracowni astronomii oraz w obserwatorium astronomicznym.

Koszt zajęć obliczany wg kosztorysu (np. dla grupy 24 uczniów - koszt udziału 1 ucznia wynosi 13 zł)

Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem w godz. 9:00 - 14:00 lub 17.00 - 22.00. Opiekunowie towarzyszą swoim uczniom w trakcie zajęć i warsztatów. Wraz z z Animatorami czuwają nad bezpieczeństwem uczniów.