Zajęcia naukowo-pokazowe organizowane wg indywidualnego zgłoszenia

  • Drukuj

Zajęcia naukowo-pokazowe (okolicznościowe - np. naukowe urodziny) organizowane wg indywidualnego zgłoszenia rodziców w  pracowniach Zaczarowany Świat na ul. Dubois trwające 4 godziny lekcyjne, dla grupy maksymalnie 12-15 uczniów odbywające się w soboty lub w godzinach popołudniowych w dni powszednie.

Koszt zajęć 420 zł

Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Zapewniamy dodatkową salę dla zorganizowania poczęstunku przez Rodziców. Prosimy uczestników o przyniesienie obuwia zamiennego.