Zajęcia w mobilnym planetarium astronomicznym - zajęcia czasowo odwołane

Zajęcia dydaktyczne organizowane w mobilnym planetarium astronomicznym Vega odbywające się w szkole. Każdy uczeń uczestniczy w 1 godzinnym pokazie wraz z warsztatami wykorzystania podstawowego sprzętu astronomicznego.

Koszt zajęć dla 1 ucznia 6 zł

Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Prosimy uczniów o przyniesienie obuwia zamiennego. Opiekunowie towarzyszą swoim uczniom w trakcie pokazu i warsztatów. Wraz z z Animatorami czuwają nad bezpieczeństwem uczniów.

Uwaga! Zajęcia organizowane są w przypadku udziału w szkole co najmniej 4 grup liczących od około 20 uczniów (starsze klasy szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum) do około 30 uczniów (klasy I-III szkoły podstawowej).