Zajęcia w pracowniach eksperymentalnych Zaczarowany Świat

Zajęcia w pracowniach Zaczarowany Świat na ul. Dubois w Opolu lub w pracowniach OS Niwki z wykorzystaniem obserwatorium astronomicznego trwające 6 godzin lekcyjnych dla zorganizowanej grupy uczniów W cenie organizacja zajęć, korzystanie z pracowni, koszty administracyjne oraz materiały do zajęć z uczniami.

Koszt zajęć dla 1 ucznia 30 zł
Koszt zajęć dla 1 przedszkolaka 15 zł (zajęcia 2,5 godzinne)

Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem w godz. 9:00 – 14:00. W tym czasie odbędzie się 6 zajęć tematycznych w pracowniach poprzedzonych zajęciami organizacyjnymi. Prosimy uczniów o przywiezienie obuwia zamiennego. Opiekunowie towarzyszą swoim uczniom w trakcie zajęć i warsztatów i wraz z z Animatorami czuwają nad bezpieczeństwem uczniów.