Cennik zajęć

  • Drukuj
  • Zajęcia w pracowniach Zaczarowany Świat na ul. Dubois lub w pracowniach OS Niwki z wykorzystaniem obserwatorium astronomicznego trwające 6 godzin lekcyjnych - 30 zł/ucznia 
  • Zajęcia w mobilnym planetarium lub pokazy w mobilnych pracowniach eksperymentalnych Zaczarowany Świat dla uczniów w szkole. Uczeń uczestniczy w zajęciach 1-godzinnych - koszt zajęć dla 1 ucznia 6 zł
  • Warsztaty naukowe (np.: dziecięca akademia wiedzy, programowanie robotów, zajęcia muzyczne i inne formy) organizowane w pracowniach Zaczarowany Świat na ul. Dubois, trwające 4-5 godzin lekcyjnych - koszt zajęć obliczany wg kosztorysu (np. dla grupy 15 uczniów zajęcia 4-dniowe po 5h dziennie - koszt udziały 1 osoby 77,66 zł).
  • Zajęcia naukowo-pokazowe (np.: naukowe urodziny) organizowane wg indywidualnego zgłoszenia rodziców w  pracowniach Zaczarowany Świat na ul. Dubois, trwające 4 godziny lekcyjne, dla grupy maksymalnie 12 uczniów odbywające się w dni powszednie  godzinach popołudniowych - koszt zajęć  420 zł.
  • Zajęcia astronomiczne z obserwacjami, poranne lub popołudniowo-wieczorne bez noclegu organizowane w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach trwające 4 godziny lekcyjne, dla grupy maksymalnie 25 uczniów - koszt zajęć obliczany wg kosztorysu (np. dla grupy 24 uczniów - koszt udziału 1 ucznia 13 zł).
  • Zajęcia astronomiczne z obserwacjami, 2 dniowe z noclegiem i wyżywieniem organizowane w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach, trwające 8 godzin lekcyjnych (po 4 każdego dnia) dla grupy maksymalnie 15 uczniów - koszt zajęć obliczany wg kosztorysu (np. dla grupy 15 uczniów zajęcia 2 dniowe po 4h dziennie – koszt ucznia 101 zł)

Podczas zajęć w pracowniach Zaczarowany Świat istnieje możliwość zamówienia posiłków za dodatkową opłatą:

  • „drugie” śniadanie (bułka, napój, owoc)  -   6,00 zł za osobę
  • jednodaniowy obiad dla ZŚ Dubois         - 12,00 zł za osobę